Năm 2018, ngành thương mại - dịch vụ phường Đống Đa đạt trên 406 tỷ đồng

18/01/2019

Xác định thương mại, dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Ngay từ đầu năm 2018, thực hiện các nội dung trong Kế hoạch phát triển dịch vụ thành phố năm 2018 của UBND thành phố. UBND phường Đống Đa đã xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

UBND phường đã chỉ đạo tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và thành phố về phát triển thương mại, dịch vụ; vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện văn minh thương mại, duy trì và mở rộng các loại hình kinh doanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân đô thị. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển, phục vụ tốt nhu cầu của người dân đô thị, như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, ăn uống, trông giữ trẻ, dịch vụ vận tải, mộc, các sản phẩm nông sản…,góp phần nâng cao mức sống cho người dân.

Hiện toàn phường có 230 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt đôgnj trong lĩnh vực thương mại; 261 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ; 12 cơ sở kinh doanh có điều kiện. Nhìn chung tình hình hoạt động thương mại và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường tiếp tục phát triển ổn định. Theo báo cáo của UBND phường Đống Đa, năm 2018 giá trị ngành thương mại, dịch vụ của địa phương đạt trên 406 tỷ đồng, bằng 100,11% kế hoạch năm, bằng trên 116% so với cùng kỳ.

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào