Năm 2019 phường Ngô Quyền phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16%

28/02/2019

Hiện nay trên địa bàn phường Ngô Quyền có gần 700 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ và 157 cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, năm 2019 phường Ngô Quyền phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16% so với năm 2018, trong đó thương mại dịch vụ tăng 18,5%; công nghiệp xây dựng tăng 12,3%.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó tập trung trọng tâm là thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình của UBND phường về phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch năm 2019 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong phát triển lĩnh vực dịch vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân đến giao dịch; nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; tập trung quản lý tốt mô hình tuyến phố đi bộ…Cùng với đó, phường Ngô Quyền tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý trật tự đô thị, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

                                                                                       T/h: Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào