Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vụ chiêm xuân

04/03/2019

 

Hiện nay, xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên thực hiện quản lý 5 trạm bơm của 8 xã, phường trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất vụ chiêm xuân, xí nghiệp đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách từng khu vực đồng ruộng; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi  thông dòng chảy; tiến hành kiểm tra, tu sửa và vận hành của các trạm bơm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các xã, phường thông báo lịch xả nước; vận động nhân dân tham gia khơi thông dòng chảy đưa nước đến chân rộng. Đối với các khu vực ruộng trên cao, xí nghiệp đã sử dụng các máy bơm dã chiến, đảm bảo cung cấp nước cho cây trồng.

 

Trạm bơm Quán Trắng xả nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân

 

Đến thời điểm này, trên 1.800 ha cây trồng vụ chiêm xuân của thành phố Vĩnh Yên đã được cung cấp đủ nước, đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt.

 

Cây lúa được cung cấp đủ nước, sinh trưởng và phát triển tốt

 

Trong thời gian tới, xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên tiếp tục cử cán bộ và phối hợp với các xã, phường thường xuyên ra thăm đồng ruộng; nắm bắt nhu cầu nước của cây trồng, từ đó có kế hoạch cung ứng đầy đủ, góp phần để vụ chiêm xuân đạt năng suất, chất lượng cao.

                                                     T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào