Năm 2019 phường Khai Quang phấn đấu ngành công nghiệp xây dựng tăng 14% so với cùng kỳ

12/03/2019

Là địa phương có khu công nghiệp đóng trên địa bàn, trong những năm qua phường Khai Quang luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tính riêng trong năm 2018 tổng giá trị ngành công nghiệp xây dựng trên địa bàn phường đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Để lĩnh vực công nghiệp xây dựng phát triển, chiếm 73,4% cơ cấu kinh tế của địa phương vào năm 2019, phường Khai Quang tiếp tục thực hiện tốt các quyết định, quy định của tỉnh và thành phố; đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho các lao động địa phương. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã chủ động đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại khu đô thị Sông Hồng Nam Đầm Vạc; khu đô thị Nam Vĩnh Yên và khu nhà vườn Mậu Lâm…Năm 2019, Phường Khai Quang phấn đấu giá trị ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018.

                                                                                 T/h: Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào