BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Vĩnh Yên triển khai kế hoạch các hoạt động về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn thành phố

08/04/2019

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Vĩnh Yên vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCĐ, triển khai các hoạt động về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong công tác tuyên truyền, sẽ tiếp tục tuyên truyền trên các phương triện thông tin đại chúng các văn bản chỉ đạo của các cấp về Đề án "Phát triển thị trường trong nước" gắn với cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp và địa phương.

Tổ chức các chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam, đưa hàng Việt về khu vực công nghiệp, nông thôn. Cùng với đó tuyên truyền vận động các doanh  nghiệp trên địa bàn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vĩnh Yên nói chung tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng . Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát và đấu tranh, tố giác những hành động sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh ATTP... Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thành phố phối hợp, lưu thông và tổ chức các điểm bán hàng phục vụ nhân dân đưa hàng hóa thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra kiểm tra, kiểm soát tại nơi sản xuất nhằm phát hiện ngăn ngừa kịp thời các hành vi sản xuất kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh ATTP, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ những hành vi gian lận khác nhằm đảm bảo hàng hóa được sản xuất kinh doanh lưu thông trên thị trường tuân thủ các quy định của Pháp luật.

T/h: Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào