Thành phố Vĩnh Yên tăng cường giải pháp ngăn chặn, kiểm soát dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn

24/05/2019

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) đã và đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhằm tăng cường các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát tốt tình hình DTLCP trên địa bàn; sáng ngày 24/5/2019, BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật thành phố do đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ đã tổ chức hội nghị triển khai việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP; văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Thành ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị 34. Trong đó, coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, sớm khống chế bệnh dịch trong thời gian nhanh nhất...

 

Vĩnh Yên chỉ đạo dập dịch tại phường Hội Hợp

 

Theo thống kê, tại Vĩnh Phúc, DTLCP đã xuất hiện tại 66 xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị, thành phố. Tại thành phố Vĩnh Yên hiện có 4/9 xã, phường đã xuất hiện DTLCP. Thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt trong công tác phòng, chống bênh dịch; chỉ đạo các xã, phường thực hiện rà soát số đàn lợn, nắm chắc diễn biến và xử lý đảm bảo đúng các quy định trong dập dịch, kiểm soát dịch đối với các đơn vị đã công bố có dịch và chỉ đạo các địa phương chưa có dịch làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch xâm nhập và địa bàn.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến

 

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi một số nội dung, biệp pháp trong việc nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh DTLCP. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Lê Anh Tân đề nghị: các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, BCĐ các cấp làm tốt công tác quán triệt, phổ biến các văn bản của trung ương, của tỉnh, của thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP; tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính nguy hại của bệnh dịch, biết được các biện pháp phòng, chống. UBND và BCĐ các xã, phường nắm bắt toàn diện, chỉ đạo khống chế dịch trên địa bàn, lập chốt, trạm kiểm soát, khống chế bệnh dịch tại các ổ dịch, vùng có dịch, vùng đệm.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBDN thành phố phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt các địa điểm tiêu hủy, huy động lực lượng tại chỗ giám sát, kịp thời phát hiện và tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy định, đảm bảo minh bạch trong thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc phối hợp tốt với các địa phương tạo thuận lợi trong việc lấy mẫu xét nghiệm của lợn cũng như thực hiện quy trình tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết. Đặc biệt, quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường. UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trong kiểm tra các cơ sở giết mổ tại địa phương. MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tuyên truyền cán hộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống DTLCP.

 

 

 

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào