10 tháng năm 2019, dư nợ vay từ chương trình Giải quyết việc làm tại Vĩnh Yên đạt 39 tỷ đồng

18/11/2019

Những năm qua, nguồn vốn giải quyết việc làm đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần tạo ra hàng nghìn việc làm mới mỗi năm. Nhiều hộ gia đình không những thoát nghèo mà còn vươn lên có cuộc sống ổn định, mức sống khá giàu.

Xác định nguồn vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng, hỗ trợ người dân trên địa bàn tạo ra và duy trì ổn định việc làm, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh...Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; có những chính sách hỗ trợ các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người nghèo...Đặc biệt, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã làm tốt công tác quản trị, giám sát hoạt động của ngân hàng CSXH, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách theo các chương trình cho vay, đảm bảo quy định và khai thác hiệu quả nguồn vốn vay.

. Trong đó, cho vay từ nguồn vốn của thành phố là gần 1,2 tỷ đồng, của tỉnh là trên 24,3 tỷ đồng, nguồn vốn trung ương trên 13,6 tỷ đồng.

 

Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào