Vĩnh Yên: Tăng cường các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa trong đợt cao điểm sâu bệnh gây hại

24/04/2020

Vụ xuân năm nay, toàn thành phố gieo cấy 1.300 ha lúa chiêm xuân, với các giống chủ lực là Thiên ưu 8, Hương Thơm, Xi23, X21, TBR 225, tập trung chủ yếu ở 4 xã, phường: Hội Hợp, Đồng Tâm, Định Trung, Thanh Trù…Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất cây lúa. Trong khi đó, thời tiết vụ Đông Xuân năm nay diễn biến phức tạp, từ cuối tháng 3 đến nay thời tiết liên tục có mưa, độ ẩm cao, khiến cho nhiều đối tượng sâu bệnh hại bùng phát. Trong đó, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, bạc lá, rầy nâu, sâu đục thân, chuột hại… Hiện nay, đang xuất hiện và làm hại trên cây lúa. Cao điểm sâu bệnh hại lúa bắt đầu từ ngày 10/4 đến ngày 10/5/2020.

 

Để đảm bảo giành vụ xuân thắng lợi, UBND thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế, Trạm BVTV thành phố, UBND các xã, phường chỉ đạo các HTX nông nghiệp, tổ nông nghiệp, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh để ra thông báo cao điểm và tham mưu cho UBND xã, phường chỉ đạo các biện pháp phòng trừ; thường xuyên thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, đôn đốc nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại, tổ chức phun thuốc đặc trị phòng trừ kịp thời. Qua đó, hạn chế thấp nhất sâu bệnh lan ra diện rộng, đề cao năng suất và sản lượng lúa.

Nhìn chung, hiện tình hình sâu bệnh hại lúa đã và đang được kiểm soát tốt. Trong thời gian tới phòng Kinh tế tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo chăm sóc cây lúa và các cây trồng khác, đặc biệt trong thời gian cao điểm để cây lúa phát triển tốt. UBND các xã, phường cần tích cực tuyên truyền, phân công cán bộ kiểm tra đồng ruộng hàng ngày, phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác dự thính, dự báo, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại.

Với sự chủ động, tích cực trong chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh diện tích lúa xuân của thành phố sẽ tiếp tục sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tạo tiền đề cho một vụ Đông Xuân bội thu về năng suất, sản lượng.

Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào