Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 16.000 ha cây vụ đông

07/10/2020

Bước vào vụ đông 2020, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai các giải pháp về cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật, cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích nông dân sản xuất, phấn đấu đạt tổng diện tích gieo trồng từ 16.000 ha trở lên. 

Tỉnh khuyến khích nông dân đưa các loại cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế và khả năng
chống chịu thời tiết, sâu bệnh tốt vào sản xuất trong vụ đông

Vụ đông năm 2020, huyện Lập Thạch trồng 2.700 ha cây các loại, trong đó, riêng cây ngô chiếm khoảng 1.200 ha. Ngay từ đầu vụ, cùng với động viên bà con nông dân khẩn trương thu hoạch vụ mùa, chuyển qua vụ đông bảo đảm đúng khung thời vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chủ động triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông của tỉnh, đặc biệt là chủ trương Nhà nước hỗ trợ 45 ha bí đỏ liền vùng tại các xã: Đồng Ích, Bàn Giản và Triệu Đề nhằm giúp người sản xuất nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Đồng thời, tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch vùng trồng cây vụ đông, chủ động khắc phục diễn biến thời tiết, triển khai chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, xây dựng phương án tưới tiêu, vận động nông dân tích cực tham gia trồng cây vụ đông có hiệu quả. 

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, vụ đông năm nay, bên cạnh các loại cây trồng truyền thống, huyện Tam Dương đã đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, đưa các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế vào sản xuất. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chủ động liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo đảm đủ giống cung ứng cho nông dân cũng như khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị trong việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Phối hợp với các xí nghiệp thủy lợi, UBND các xã, thị trấn chủ động cung ứng đủ nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước, nhất là tại các vùng khó khăn về nước làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển cây trồng vụ đông. 

Theo kế hoạch, vụ đông 2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm từ 16.000 ha trở lên với giá trị sản xuất đạt trên 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng đã xác định đây sẽ là mùa vụ khó khăn bởi bên cạnh diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, thiên tai, sự gia tăng của các loại sâu, bệnh gây hại cây trồng, thị trường nông sản vốn dĩ đã bấp bênh còn chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu sẽ khiến việc tiêu thụ nông sản và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu không thuận lợi. Vì vậy, ngay từ đầu vụ, cùng với triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống, thời vụ và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cân đối, hợp lý, phòng chống sinh vật hại kịp thời để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh gắn với nâng cao chất lượng nông sản thông qua việc khuyến khích dán tem nhận diện sản phẩm, đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ngành cũng đang tập trung thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là kiểm soát nguồn vật tư đầu vào như giống, phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia sản xuất, dịch vụ cung ứng giống và vật tư, mở rộng diện tích sản xuất áp dụng theo quy trình VietGAP…

 

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào