Phấn đấu gieo trồng 38.500 ha cây hằng năm trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021

11/11/2020

Chịu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn trên diện tích lúa trỗ sớm, song sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 của tỉnh vẫn đạt kết quả cao.

Với tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 38.425,3 ha, đạt 99% kế hoạch, vụ Đông Xuân 2019 - 2020, giá trị sản xuất đạt trên 2.180 tỷ đồng. Nét nổi bật trong vụ này là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ gần 982 tấn giống lúa chất lượng và trợ giá, trợ cước  tương ứng với hơn 20.000ha; hỗ trợ 402 máy phục vụ sản xuất trồng trọt, gần 2.300 kg thuốc diệt chuột Ranpart 2% DS. Cùng với đó, các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng của tỉnh đã cung ứng gần 1,3  nghìn tấn giống lúa, ngô các loại... kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con nông dân.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 10/11, các đại biểu đã đưa ra nhận định những thuận lợi cũng như khó khăn trong sản xuất vụ Đông Xuân và đề nghị Sở quan tâm chỉ đạo cơ quan cung ứng đủ giống, nhất là giống lúa xuân sớm cho địa phương cấy sớm; xây dựng, nhân rộng mô hình trình diễn giống lúa DQ11, DT39 ở các xã miền núi; đẩy mạnh nạo vét kênh mương cung ứng đủ nước gieo cấy cho các địa phương…

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện tượng La Nina khiến nhiệt độ trung bình thấp, nhiều đợt rét đậm rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021. Để đạt chỉ tiêu tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 38.500 ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 196.625 tấn, giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 2.260 tỷ đồng, ngành Nông nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền chủ trương dồn thửa đổi ruộng của tỉnh, từ đó, chủ động áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thị sản phẩm, từng bước đăng ký mã vùng, đăng ký thương hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào