Vĩnh Yên triển khai thí điểm thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai

18/01/2021

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc đã được Chính phủ khai trương đưa vào vận hành chính thức vào ngày 9/12/2019. Vĩnh Phúc là 01 trong số 04 tỉnh đầu tiên của cả nước đã tổ chức kết nối, tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

 

Chi Cục Thuế Vĩnh Yên là một trong những đơn vị của tỉnh triển khai

 

Từ ngày 9/12/2020, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai thí điểm thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (www.dichvucong.gov.vn) cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Chi cục thuế Vĩnh Yên và Chi cục thuế khu vực Phúc Yên (Địa bàn Bình Xuyên) thực hiện triển khai thí điểm trong tỉnh. Theo đó, các cá nhân, tổ chức chỉ cần truy cập vào địa chỉ website: www.dichvucong.gov.vn, đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập và thực hiện thanh toán điện tử nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân do cơ quan thuế tiếp nhận từ cơ quan đăng ký đất đai.

 

Cán bộ Chi cục Thuế Vĩnh Yên hưỡng dẫn người dâ thanh toán trực tuyến

 

Mặc dù mới trong giai đoạn ban đầu nhưng đã cho thấy việc triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ đem lại sự nhanh chóng, tiện lợi, góp phần cắt giảm các bước trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình và người dân trong quá trình thực hiện.

                                                           Hồng Nhung - Bích Thảo

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào