Năm 2021 thành phố Vĩnh Yên phấn đấu tổng diện tich gieo trồng đạt 2.800 ha

20/01/2021

 

UBND Thành phố Vĩnh Yên vừa triển khai kế hoạch phát triển Nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2021.  

Theo đó, năm 2021 thành phố Vĩnh Yên phấn đấu, tổng diện tích gieo trồng 2.800 ha. Trong đó: Cây lúa 2.200 ha; năng suất 56,02 tạ/ha; sản lượng 12.324,4 tấn; cây ngô 70 ha; năng suất 44 tạ/ha; sản lượng 308 tấn; cây rau, đậu các loại: 350 ha; năng suất 230 tạ/ha; sản lượng 8.050 tấn. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 12.632,4 tấn. Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc: 6.395 con, tổng đàn gia cầm 270.000 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 400 ha, với sản lượng 585 tấn.

Để đạt được mục tiêu này, năm 2021 thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà  nước  về Nông nghiệp nông thôn, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân và cán bộ nông nghiệp cơ sở. Hướng dẫn, khuyến khích kinh tế hộ mở rộng đa dạng hoá hình thức hợp tác, mở rộng quy mô hộ, củng cố và phát triển các trang trại, các tổ hợp tác dịch vụ, khuyến khích nông dân hình thành các hội nghề, theo từng lĩnh vực, sản phẩm...Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng chất lượng giống, thời vụ, các biện pháp kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật "3 giảm 3 tăng ", quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) vào sản xuất lúa. Đồng thời đẩy mạnh, sản xuất cây hàng hóa đưa các giống cây trồng mới có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất như  dưa hấu, dưa chuột, dưa lê, ớt, khoai tây, cà chua để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Trong chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn sinh học, áp dụng đệm lót sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các nông hộ và trang trại: Tuyên truyền để bà con nông dân triển khai nhân rộng mô hình “Chăn nuôi gà lông màu (Ri lai) thương phẩm theo hướng VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố; phát triển nhân rộng mô hình thủy sản đô thị và nuôi trồng một số loại thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế như trắm đen, Nheo lai, cá chép.

Nguyệt Ánh

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào