UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố

22/01/2021

 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chung như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh động vật; hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ quy định của Luật Thú y và các quy định vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm theo các Kế hoạch của UBND thành phố; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi vào đầu năm 2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ngoài môi trường trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố

Đối với UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi; chủ động thực hiện vệ sinh phòng bệnh; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm theo quy định, nhất là vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tai xanh ở lợn, Dại chó, mèo,...; chủ động thường xuyên vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh động vật tới thôn, xóm, hộ chăn nuôi....

Căn cứ các nội dung triển khai tại văn bản chỉ đạo, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tốt để công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả.

                                                                            Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào