Năm 2020, giá trị ngành Thương mại - Dịch vụ phường Tích Sơn 543,5 tỷ đồng

23/02/2021

Xác định phát triển Thương mại - Dịch vụ là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tích Sơn đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phường Tích Sơn thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế. Vì vậy, tốc độ phát triển Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn phường Tích Sơn duy trì ổn định; chất lượng phục vụ của ngành từng bước đổi mới và nâng cao; hàng hóa trên địa bàn phường khá đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Năm 2020, tổng giá trị ngành Thương mại - Dịch vụ của phường đạt 543,5 tỷ đồng, bằng 106,5% so với cùng kỳ.

 

Các cửa hàng, đại lý trên đường Lê Lợi, phường Tích Sơn phát triển đa dạng

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân

 

Trong thời gian tới, phường Tích Sơn tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo môi trường thuận lợi, giải quyết tốt thủ tục hành chính, thu hút khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển Thương mại - Dịch vụ. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện “Mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Thu Hương

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào