Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên: Khai Thác trên 80 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế

25/05/2022

 

Nhằm kịp thời giải quyết tốt nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ cho người dân, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với các hội đoàn thể của thành phố Vĩnh Yên, trong đó có Hội Nông dân thành phố tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chế độ chính sách cho vay mới của Chính phủ, cho vay từ Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh đến các hộ dân và cán bộ, hội viên của tổ chức hội theo đúng quy định.

 

Mô hình nuôi gà Ai cập đẻ trứng của hội viên nông dân xã Định Trung

 

Đến nay, Hội Nông dân các cấp thành phố đã khai thác hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH tỉnh, với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng, cho trên 1.000 hộ nông dân vay vốn. Với số vốn vay, các hộ đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, kinh doanh dịch vụ... Qua đó, nhiều hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn vay đầu tư cho phát triển chăn nuôi, trồng trọt…Hiện hội Nông dân thành phố đã xây dựng được 60 tổ tiết kiệm và vay vốn, số dư tiết kiệm tại Tổ là trên 3 tỷ đồng.

Hàng tháng Ngân hàng CSXH tỉnh duy trì phối hợp với hội giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, rà soát, phân loại tổ để củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, định kỳ tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp và tổ tiết kiệm vay vốn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và trình độ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Thu Hà

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào