Người dân Hội Hợp khắc phục ảnh hưởng do mưa bão

01/06/2022

Mưa lớn từ nhiều ngày qua cùng với mực nước ở các sông, hồ, đầm dâng cao khiến việc tiêu thoát nước rất chậm đã gây ngập trên diện rộng ở các xứ đồng thấp, trũng trên điạ bàn phường Hội Hợp.

 

Nước ngập trắng đồng

 

Vụ Chiêm Xuân 2022, phường Hội Hợp gieo cấy trên 400 ha, chủ yếu là trà lúa xuân muộn. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đã có trên 110 ha lúa đang ngập sâu dưới nước, trong đó khoảng 95 ha đứng trước nguy cơ mất trắng, chủ yếu ở các cánh đồng như: Đầm mấy, Đè đò, Đá đen, Đá trắng, Đè Dành….

Thời điểm mưa lớn gây ngập úng cũng là thời kỳ trên 65% diện tích lúa chuẩn bị cho thu hoạch, số còn lại đang ở thời kỳ chắc xanh. Phần lớn diện tích bị nước ngập sâu lụt thân cây lúa, một số diện tích ở những thửa ruộng, cánh đồng cao hơn hở ré đang độ chín vàng. Nước ngập, lúa chưa chín hết, nguy cơ mất trắng phần lớn diện tích lúa xuân là rất cao. Những ngày này, bà con nông dân phường Hội Hợp tranh thủ ra đồng thu hoạch những diện tích nước rút hở ré lúa, hy vọng vớt vát được phần nào hay phần đó.

 

Người dân tranh thu thu hoạch một số diện tích nước rút hở ré lúa

 

Huy động hết nhân lực trong gia đình cộng với thuê thêm nhân công, dùng hết các vật dụng sẵn có như thuyền, chậu, thùng xốp, bạt,…để cứu lúa, hàng trăm người dân phải dầm mình dưới nước để vớt vát những diện tích lúa có thể thu hoạch đang bị ngập chìm trong nước.

Qua thống kê nhanh, có khoảng 23 ha bà con có thể vớt vát thu hoạch, tuy nhiên chất lượng sẽ không cao vì lúa đã bị ngâm nước trong nhiều ngày.

Việt Cường

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào