Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ BCH Hội phụ nữ cơ sở năm 2013

29/07/2013

Sáng ngày 29/07, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn cho 125 cán bộ BCH Hội phụ nữ cơ sở.

Trong 03 ngày tập huấn các học viên sẽ được học tập các chuyên đề chính: Kỹ năng tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đất dịch vụ, chỉ thị 05 nghị quyết 06 của Ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường sự lãnh dạo của Đảng bộ đối với công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và trật tự đô thị trên địa bàn”; Kỹ năng điều hành hội nghị; Tuyên truyền thực hiện đề án 704 về “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và đề án 343 về “tuyên trưyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” năm 2013; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cũng trong thời gian tập huấn các học viên còn được nghiên cứu về quan điểm, đường lối, chủ trương cuả Đảng và Nhà nước ta về công tác phụ nữ. Tiếp đó các học viên được thảo luận, giải đáp các vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động công tác phụ nữ ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, giúp các cán bộ BCH hội phụ nữ cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác hội giúp cho cán bộ hội cơ sở có đủ khả năng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.

 

 

Văn Tân

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào