Tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính

23/08/2013

  

Sáng ngày 23/8/2013, UBND thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính cho các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa - Thông tin, Thanh tra, Đội quản lý trật tự đô thị, Chi cục thuế, Đội quản lý thị trường; Công an Thành phố, lãnh đạo UBND và cán bộ tư pháp, địa chính, công an, tổ trưởng các tổ dân phố của các xã, phường.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị, các học viên đã nghe đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý truyền đạt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thông qua tại kỳ họp thứ 3 và ban hành ngày 20/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01-7-2013. Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ thay thế Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008. Luật Xử lý vi phạm hành chính ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp các học viên nắm vững những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính, từ đó thực hiện tốt việc tuyên truyền, giải quyết các vấn đề về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 

                                                                     Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào