UBND phường Đồng Tâm tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi năm 2019

25/12/2018

Sáng ngày 25/12/2018, UBND phường Đồng Tâm, tổ chức hôi nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2018, đảng ủy, UBND phường Đồng Tâm đã chỉ đạo hội đồng thi đua khen thưởng phường tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các văn bản về công tác thi đua khen thưởng; phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tiêu biểu như các phong trào: “ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “ Đền ơn đáp nghĩa”; “ Giúp nhau giảm nghèo bền vững”; “ Xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị”…

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tiếp đó UBND phường Đồng Tâm đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phấn đấu tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 16,1%/năm, trong đó thương mại dịch vụ tăng 18,5%; công nghiệp xây dựng tăng 16,7%; nông lâm thủy sản tăng 4,3%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,0%; 93% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% tổ dân phố văn hóa; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội; đảm bảo công tác quốc phòng- an ninh trên địa bàn…

 

UBND phường Đồng Tâm tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

Tại hội nghị UBND phường Đồng Tâm đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 63. cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2018.

                                                T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào