Năm 2018, thành phố Vĩnh Yên vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo đạt 381,3 triệu đồng

05/01/2019

Năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với trách nhiệm, tình cảm và truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố luôn quan tâm, chăm lo đối với người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống.

 

Thành phố Vĩnh Yên trao tiền hỗ trợ về nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

 

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Trung ương MTTQ phát động đã được triển khai sâu rộng trong toàn thành phố, vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp và tích cực hưởng ứng, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, bằng nhiều hình thức thiết thực để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giúp đỡ người nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Năm 2018, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” thành phố đã vận động xây quỹ được 381,3 triệu đồng; trong đó quỹ cấp cơ sở đạt trên 228 triệu đồng, Quỹ cấp thành phố đạt trên 152 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này và nguồn ngân sách thành phố, quỹ vì người tỉnh và doanh nghiệ hỗ trợ, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ trao nhà Đại đoàn kết cho 21 hộ ghèo, với số tiền 812 triệu đồng. MTTQ thành phố đã phối hợp tiếp nhận và trao 250 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán, với số tiền 151 triệu đồng; phối hợp với Ban vận động Qũy cứu trợ thiên tai thành phố trao hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo, hộ gia đình bị sập nhà do thiên tai, với tổng số tiền trên 204 triệu đồng.

Có thể nói, cuộc vận động "Vì người nghèo" trong những năm qua và năm 2018 của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Cuộc vận động đã đóng góp quan trọng và là trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo, tăng hộ khá theo tinh thần nghị quyết Đảng bộ thành phố đã đề ra.

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào