Thành phố Vĩnh Yên 6 tháng đầu năm 2019 giải quyết việc làm mới cho 790 lao động

09/07/2019

 

Nhằm nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thành phố Vĩnh Yên đã chú trọng triển khai, giải quyết việc làm cho người lao động.

Để công tác giải quyết việc làm cho người lao động đạt hiệu quả, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động được tiếp cận với các nguồn vốn tham gia xuất khẩu lao động. 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Vĩnh Yên đã giải quyết việc làm mới cho 790 lao động, trong đó có 28 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh, thành phố về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là hoạt động xuất khẩu lao động; nâng cao hiệu quả khai thác thông tin cung cầu lao động; đổi mới phương thức hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề. Đẩy mạnh việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao. Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận vốn vay…

                                                                                        T/h: Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào