Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên: Tuyên truyền phòng, chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới

28/08/2019

Sáng ngày 28/8/2019, LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới cho 150 cán bộ Công đoàn đến từ 118 cơ sở Công đoàn trong toàn thành phố.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Công an tỉnh Vĩnh Phúc phổ biến tình hình phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh và cả nước. Trong đó, tập trung quán triệt những nội dung cơ bản chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trẻ em bị xâm hại tình dục; tệ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em; công tác quản lý địa bàn và phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn; hướng dẫn cách phát hiện và phòng ngừa phòng chống tội phạm trong các lĩnh vực.

Tiếp đó, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở được trao đổi, thông tin kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thành phố; các nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; mục tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố gắn với việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị.

Qua hội nghị, giúp cho cán bộ công đoàn trên địa bàn thành phố có nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định tốt hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, giáo dục, tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ nâng cao ý thức cảnh giác, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và TNXH, khơi dậy trong đoàn viên, CNVCLĐ tinh thần tương thân tương ái, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để từ đó hăng hái, nỗ lực tham gia hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào