Vĩnh Yên sôi nổi các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9

30/08/2019

Cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này thành phố Vĩnh Yên đã diễn ra sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 

Các tuyến phố trên địa bàn thành phố rực rỡ cờ hoa

 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú nhằm: giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc; nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Cùng với đó, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tăng cường. Tại các tuyến đường, tuyến phố, ngõ ngách khu dân cư được trang hoàng rực rỡ bởi cờ, hoa, băng rôn biểu ngữ...

 

Tuyên truyền cổ động trực quan

 

Song song với công tác tuyên truyền, công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị, phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên triển khai các hoạt động: Duy tu, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn trang trí; chăm sóc hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh trên địa bàn. Xác định trong dịp nghỉ lễ lượng rác thải tăng đột biến. Để đảm bảo thu gom vận chuyển hết rác thải, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, công ty đã huy động tối đa phương tiện và lực lượng lao động tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Cùng với đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức tổng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường làng, ngõ phố sạch đẹp. Công tác đảm bảo ANTT, ATGT, TTĐT được tăng cường. Công an thành phố thường xuyên tuyên truyền lưu động, triển khai đồng bộ các giải pháp  đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Đội quản lý trật tự thành phố đã phối hợp UBND các xã, phường ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh; đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.

 

 

 

Bên cạnh đó các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao được đẩy mạnh đã tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Vĩnh Yên ngày càng văn minh hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh.

                                                               Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào