Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

03/09/2019

"Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên được triển khai với Chủ đề: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”

            Các hoạt động được triển khai bao gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam trên hệ thống truyền thanh - truyền hình thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phần, Bảng điện tử thành phố và hệ thống loa đài truyền thanh xã, phường; tuyên truyền, cổ động trực quan với chủ đề, khẩu hiệu về Ngày pháp luật bằng việc lắp đặt các áp phích, pa - nô, băng zôn, cờ trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng; lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với đối tượng, địa bàn; phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật) để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Triển khai tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật; đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

                                                                               Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào