Thành phố Vĩnh Yên: Mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

01/08/2020

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, tối ngày 31/7/2020, thành phố Vĩnh Yên tổ chức mít tinh và chương trình nghệ thuật chào mừng.

 

Các đại biểu dự mít tinh chào mừng thành công Đại hội

 

Tới dự có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Đảng ủy, UBND các xã, phường, Bí thư chi bộ các khu dân cư và đông đảo cán bộ công chức, viên chức cơ quan Thành ủy, UBND thành phố.

 

C.trình văn nghệ chào mừng

 

Buổi mít tinh được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi thành phố Vĩnh Yên anh hùng với khát vọng vươn lên xây dựng quê hương đất nước”. Chương trình nghệ thuật gồm 03 phần: Mãi mãi niềm tin theo Đảng; Vĩnh Yên dấu ấn và khát vọng; đất nước cho ta niềm tin.

 

 

Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu

 

Qua đó, tạo không khí phấn khởi, tươi vui, góp phần động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức học tập, lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Đ.c Bí thư thành ủy: Phạm Hoàng Anh báo cáo kết quả Đại hội

 

Phấn khởi trước sự thành công của Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã báo cáo kết quả Đại hội: Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 03 ngày (Từ ngày 29-31/7) đã thành công tốt đẹp.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển; xây dựng Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, xứng tầm vị thế trung tâm đô thị Vĩnh Phúc”. Đại hội đã đánh giá, khẳng định những thành tựu, phân tích nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, làm sáng tỏ 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, gồm 41 đồng chí, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI đã họp phiên thứ nhất, bầu ra BTV gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XX được tín nhiệm tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XX được tín nhiệm tái cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy, bầu UBKT Thành ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Châm, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XX được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XXI. Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu gồm 31 đại biểu chính thức, tiêu biểu, đại diện cho 8.267 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân thành phố bước tiếp chặng đường mới với niềm tin và kỳ vọng mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế, xã hội với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn, góp phần xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm đô thị hiện đại...

 

Đ.c Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố: Lương Văn Long phát động phong trào thi đua

 

            Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long đã phát động phong trào thi đua, tập trung vào các nội dung: Quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân; BCH Đảng bộ, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch tổ chức cụ thể, nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với các quy định về nêu gương...

T/h: Nhóm PV

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào