Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cán bộ MTTQ ở cơ sở năm 2021

15/09/2021

Sáng ngày 15/9/2021, Trung tâm Chính trị thành phố Vĩnh Yên và Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở là Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Tới dự có đồng chí Đỗ Thị Ngọc thanh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở được học tập các chuyên đề: MTTQ và công tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; được nắm bắt các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở tiếp thu những kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn, nghiệp vụ công tác mặt trận trong tình hình mới hiện nay. Từ đó vận dụng tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn, sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của công tác Mặt trận ở cấp cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào