Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Yên: Tổ chức Vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021

10/10/2021

        Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021; Công văn số 1370/SNV-CCVC ngày 23/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp tục tổ chức Vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức UBND thành phố Vĩnh Yên năm 2021. Sáng ngày 10/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Yên tổ chức Vòng 2- Kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố.

 

Quán triệt quy chế thi tại điểm thi Đài PT-TH Vĩnh Phúc

 

Tham gia Vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố có 11 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Trong đó, thi thực hành đối với các vị trí: Phát thanh viên; Hướng dẫn viên văn hóa; Huấn luyện viên thể thao. Thi viết đối với các vị trí: Quản lý đấu thầu dự án; Bồi thường giải phóng mặt bằng. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại điểm thi Trung tâm GDTX tỉnh

 

Đồng chí Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố đã đi kiểm tra trực tiếp tại 03 địa điểm thi Vòng 2, gồm Đài PT-TH tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Quảng trường Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng tuyển dụng cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch trong quy trình thi tuyển. Các bộ phận được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất để kỳ thi tuyển đạt kết quả cao. Đối với các  thí sinh cần bình tĩnh tự tin, tập trung hoàn thành tốt bài thi đạt kết quả cao nhất...

 

Các thí sinh tham gia dự thi

 

Được biết, Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên năm 2021, vị trí, việc làm tuyển dụng là 05 vị trí. Chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng 09 chỉ tiêu.

 

Kiểm tra tại điểm thi Quảng trường Hồ Chí Minh

 

Qua kỳ thi, nhằm tuyển chọn được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố Vĩnh Yên, góp phần bổ sung đội ngũ viên chức có đủ trình độ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu, số lượng, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào