TYM chi nhánh Vĩnh Phúc - Phòng giao dịch 03 Vĩnh Yên triển khai nhiều hoạt động hiệu quả

21/10/2021

TYM là tổ chức tài chính vi mô do hội LHPN Việt Nam thành lập từ tháng 8/1992 với mục đích hỗ trợ vốn cho nhóm phụ nữ nghèo, góp phần thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ. Cùng với việc mang tới nguồn vốn vay cho phụ nữ phát triển kinh tế, TYM còn triển khai nhiều hoạt động phát triển cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc.

 

100% thành viên TYM phòng giao dịch số 3 vay vốn sử dụng đúng mục đích

 

Hiện nay, TYM (phòng giao dịch số 03 Vĩnh Yên) đã hoạt động tại 9/9 xã, phường trong thành phố. Tổng số vốn phát ra từ đầu năm đến nay gần 33 tỷ 500 triệu đồng. 100% thành viên vay vốn sử dụng đúng mục đích đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh  buôn bán nhỏ lẻ, chăn nuôi... nhiều chị em thành viên vay vốn lớn của TYM để đầu tư vào các dự án khả thi mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần vào công cuộc giảm nghèo tại địa phương. Tỷ lệ hoàn trả của phòng giao dịch đạt 100% qua các năm... Bên cạnh việc vay vốn để phát triển kinh tế TYM triển khai đa dạng hình thức tiết kiệm cho thành viên, như tiết kiệm hàng tuần, tiết kiệm tự nguyện, tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm gửi góp, hoạt động tiết kiệm của các cụm được diễn ra thường xuyên. Ngoài hình thức huy động tiết kiệm từ các thành viên, TYM đã mở rộng đối tượng các tổ chức cá nhân khách hàng ngoài TYM. Đến nay, số tiền tiết kiệm của các thành viên tại phòng giao dịch số 03 Vĩnh Yên đạt số dư gần 14 tỷ đồng. Cùng với những hoạt động hỗ trợ vốn, triển khai các hình thức tiết kiệm mang lại hiệu quả TYM (phòng giao dịch số 03 Vĩnh Yên) đã triển kha nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng … đặc biệt là giúp hội viên nghèo tham gia tổ chức có nguồn vốn phát triển kinh tế, được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền lợi chính đáng góp phần thu hút ngày càng đông thành viên tham gia....

Với những nỗ lực của TYM nói chung và phòng giao dịch số 03 (TYM Vĩnh Yên) nói riêng đã góp phần cùng các cấp Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Qua đó, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

                                                                        Hồng Nhung - Bích Thảo

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào