4 tháng đầu năm 2022, 100% hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ “một cửa” phường Hội Hợp được giải quyết trước hạn

11/05/2022

Xác định cải cách thủ tục hành chính có tác động liên quan trực tiếp tổ chức và công dân, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, phường Hội Hợp luôn tạo mọi điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân đảm bảo đúng hạn, trước hạn. Lấy sự hài lòng của tổ chức và cá nhân làm thước đo trong cải cách thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Công khai số điện thoại của cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” và của lãnh đạo địa phương, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Tạo điều kiện để cá nhân và tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của chính quyền địa phương nói chung cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng. Cùng với đó, phường Hội Hợp luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá cán bộ công chức được thực hiện thông qua việc giao ban hàng tháng, hàng quý của cơ quan trên tinh thần thẳng thắn, góp ý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh, lấy đó làm căn cứ đánh giá cán bộ công chức hàng năm của UBND phường.

 

Cán bộ bộ phận “một cửa” phường Hội Hợp giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân

 

Từ ngày 01/01 - 29/4/2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa phường Hội Hợp tiếp nhận và giải quyết gần 900 hồ sơ, thủ tục hành chính. Trong đó chứng thực trên 700 hồ sơ, hộ tịch gần 200 thủ tục. 100% hồ sơ, thủ tục hành chính đều được giải quyết trước hạn.

Việt Cường

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào