Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận Thành ủy Vĩnh Yên: Tuyên truyền nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022

12/05/2022

 

Sáng ngày 12/5/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với  Ban Dân vận Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy. Lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Trung Tâm Chính trị thành phố, Ban Dân vận Thành ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền

 

Tại hội nghị, các đại biểu là Tổ trưởng Tổ Dân vận, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, TDP, đại diện Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo họ, chức sắc, chức việc tôn giáo và một số cốt cán tôn giáo tiêu biểu của thành phố được nghe các chuyên đề: Đặc điểm tình hình tôn giáo Việt Nam nói chung và tình hình tôn giáo ở Vĩnh Phúc; nội dung quản lý Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo gắn với công tác đấu tranh, ngăn ngừa Pháp luân công và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; tín ngưỡng, tôn giáo và các hiện tượng biến tướng mê tín dị đoan. Bên cạnh đó, các đại biểu được tìm hiểu thêm về phong tục và các nghi lễ tôn giáo ở Việt Nam và ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua hội nghị, giúp đội ngũ làm công tác dân vận, tôn giáo ở cơ sở nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo; nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Đặc biệt, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tôn giáo, về hoạt động của các đạo lạ, hoạt động tín ngưỡng trái pháp luật, từ đó nâng cao cảnh giác, đấu tranh bài trừ..., góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hộivà giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương,...

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào