UBND thành phố Vĩnh Yên triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2022

13/05/2022

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống đuối nước trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng và trường học. Chủ động kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em  nhằm giảm thiểu tối đa các trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích nhất là tai nạn đuối nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Tại kế hoạch đã đề ra mục tiêu giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích, trẻ em tử vong do tai nạn giao thông và đuối nước. 100% các xã, phường tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em trên địa bàn. Tổ chức dạy bơi miễn phí cho khoảng 160 trẻ em trong dịp hè.1000 học sinh Tiểu học, THCS được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước. 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp được tuyên truyền, tập huấn, phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Trên 5000 hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn 9 xã, phường được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, ngôi nhà an toàn. Trên 150 cha mẹ, phụ huynh, người chăm sóc trẻ trong gia đình có trẻ em được tham dự hội nghị tập huấn về xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em”. Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn’ phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại một số thôn/TDP trên địa bàn xã, phường.

Tại kế hoạch, UBND thành phố đã triển khai các nội dung hoạt động cụ thể và đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.

                                                                  Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào