UBND phường Đống Đa tổ chức lớp tập huấn cho cộng tác viên viết tin, bài tuyên truyền năm 2018

15/05/2018

Sáng ngày 15/5/2018, UBND phường Đống Đa đã tổ chức lớp tập huấn cộng tác viên viết tin, bài tuyên truyền năm 2018 cho các cộng tác viên tuyên truyền ở các tổ dân phố trên địa bàn phường.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền ở các tổ dân phố được truyền đạt một số nội dung: Khai thác các nguồn tư liệu để viết tin, bài; cách xác minh về độ tin cậy của nguồn tin; những kỹ năng xử lý thông tin để viết tin, bài; kỹ năng viết gương người tốt việc tốt…Ngoài ra, đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền ở các tổ dân phố còn được trao đối, thảo luận, tư vấn nghiệp vụ truyền thông và hướng dẫn cách xử lý thông tin liên quan đến sự việc đang diễn ra trên địa bàn.

Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền ở các Tổ dân phố trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

T/h: Thu Hương - Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào