Phòng Lao động TB&XH thành phố Vĩnh Yên: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

31/10/2018

Sáng ngày 31/10/2018, Phòng Lao động TB&XH thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, việc làm và triển khai rà soát, hướng dẫn các quy trình vay vốn giải quyết việc làm cho 150 học viên là lãnh đạo UBND các xã, phường, cán bộ làm công tác lao động, tổ nông nghiệp và tổ trưởng tổ dân phố trên trong toàn thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung văn bản, quy định trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Chính phủ; quyết định của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới ba tháng cho lao động Vĩnh Phúc; danh mục 29 nghề, chương trình đào tạo, đối tượng áp dụng và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới ba tháng cho lao động trong tỉnh; trách nhiệm của chính quyền cấp thành phố, xã, phường trong việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới ba tháng cho lao động . Cùng với đó, Ngân hàng CSXH tỉnh đã truyền đạt các nội dung về thủ tục, quy trình vay vốn giải quyết việc làm đối với từng nhóm đối tượng học nghề.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các quy định về tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, việc khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi cho đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Qua tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức công tác quản lý Nhà nước trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, việc làm cho đội ngũ cán bộ cơ sở; nắm rõ các thông tin về chế độ chính sách, các quy định ưu đãi trong công tác đào tạo nghề của tỉnh. Từ đó, vận dụng vào thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền ở địa phương, khu dân cư, vận động con em và nhân dân trong việc lựa chọn ngành nghề, chuyển đổi việc làm, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, tỉnh.

T/h: Thu Hà - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào