UBND thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ làm công tác BVCSTE và cộng tác viên về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố năm 2018

04/12/2018

Sáng ngày 04/12/2018, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho gần 170 cán bộ LĐTB&XH, cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) và cộng tác viên về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố năm 2018.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe phổ biến một số nội dung cơ bản như: Những thông tin cơ bản về HIV/AIDS; đường lây truyền và không lây truyền HIV; các biện pháp phòng lây nhiễm HIV/AIDS; một số câu hỏi thường gặp về HIV/AIDS; bệnh lây truyền qua đường tình dục và các phòng tránh; kiến thức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone,... Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, thảo luận và hướng dẫn những kỹ năng, đảm bảo mọi trẻ em bị ảnh hướng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, tư vấn thích hợp, được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, các chính sách xã hội theo quy định hiện hành; được sống an toàn cùng bố mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân được sống ở những cơ sở chăm sóc thay thế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chuẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS và các bệnh khác; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đặc biệt là trẻ em.

Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ LĐTB&XH, cộng tác viên làm công tác BVCSTE các xã, phường trên địa bàn nắm được những kiến thức cơ bản về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và các gia đình đối với việc thực hiện chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở các cấp; đảm bảo mỗi trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo vệ, chăm sóc và tạo môi trường sống tốt nhất cho trẻ em.

T/h: Thu Hương - Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào