LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên: Vận động xây dựng quỹ Vì công nhân lao động nghèo năm 2019

12/03/2019

          Phát huy truyền thống, đạo lý “lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì công nhân lao động nghèo”, góp phần giúp đỡ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2019, LĐLĐ thành phố đã triển khai vận động xây dựng qũy “Vì công nhân lao động nghèo” tới 114 công đoàn cơ sở, với gần 8.000 đoàn viên công đoàn. Theo đó, cuộc vận động được triển khai từ ngày 10/3-30/10/2019. Mức vận động tối thiểu 20.000 đồng/người. Từ nguồn quỹ vận động, LĐLĐ thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ CNVCLĐ nghèo như hỗ trợ đột xuất, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà...

LĐLĐ thành phố đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao, các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn của đơn vị tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ, góp phần chia sẻ, động viên CNVCLĐ nghèo.

T/h: Thu Hà

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào