Thành phố Vĩnh Yên tập trung triển khai các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại động vật

09/07/2019

 

Thời gian qua, công tác quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại động vật đã được các cấp, các ngành từ thành phố tới cơ sở quan tâm, chú trọng thực hiện. Để tiếp tục chủ động phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo và giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người bị tử vong do bệnh dại, bảo vệ tính mạng con người, thành phố Vĩnh Yên tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại động vật.

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện quyết liệt bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Luật thú y; tinh thần của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 về việc phê duyệt chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại; Thông tư số 07/2016/TT-BNN&PTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 19/5/2016 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Vĩnh Yên về phòng chống bệnh dại trên động vật và người trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố, chính quyền các cấp và tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh dại; các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại và các biện pháp phòng, chống và thực hiện tốt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo của địa phương. UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bệnh dại trên động vật nhằm phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh dại ở động vật theo quy định; thường xuyên rà soát, thống kê, quản lý số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn để tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn chó, mèo chưa được tiêm phòng. Tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó mèo năm 2019 theo kế hoạch, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% số con trong diện tiêm và thực hiện tiêm phòng bổ sung đối với những chó, mèo chưa được tiêm phòng vắc xin dại trong các đợt chính để duy trì tỷ lệ miễn dịch quần thể, ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan. Đồng thời, hỗ trợ công cho những người tham gia tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo. Vận động các hộ chăn nuôi chó, mèo trên địa bàn chấp hành nghiêm việc tiêm phòng vắc xin dại bắt buộc cho chó, mèo theo quy định.

                                                                      T/h: Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào