Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

09/09/2019

 

 

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, đồng thời nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa thành phố, góp phần đưa nội dung luật đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký và bộ phận giúp việc trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi); hình thức thi: Thi viết; nội dung thi là nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và các văn bản có liên quan.

Thời gian tổ chức cuộc thi cụ thể như sau: Tổ chức làm bài dự thi (Từ ngày 21/8/2019 đến 21/10/2019), các phòng, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của thành phố; UBND các xã, phường vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động của cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương tham gia cuộc thi đảm bảo hiệu quả; từ ngày 22/10/2019 đến 25/10/2019 sẽ tổ chức thu bài thi, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể đóng trên địa bàn và nhân dân cư trú tại thành phố nộp bài về Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Yên - cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi; từ ngày 28/10/2019 đến 29/11/2019 tổ chức chấm bài, tổng kết, trao giải và gửi bài tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

                                                                                             Hồng Nhung

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào