Trường tiểu học Ngô Quyền tổ chức buổi học ngoại khóa tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

08/10/2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên, sáng 7/10 trường Tiểu học Ngô Quyền, tổ chức buổi ngoại khóa tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, với chủ đề "Đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Tuần lễ học tập suốt đời nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội; hướng tới nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, người lao động về ý nghĩa của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động xã hội. Thông qua đó, góp phần để mỗi cá nhân không ngừng phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân.  Bên cạnh đó, tuần lễ học tập suốt đời đã giúp cho học sinh của nhà trường không những học kiến thức của thầy cô, sách vở mà các em còn được chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

          Đây là hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội, khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở. Đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại.

                                                                                          Bích Thảo

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào