Mô hình Đội thanh niên tình nguyện công sở trong xây dựng hình mẫu thanh niên Vĩnh Yên thời kỳ mới

13/10/2020

Căn cứ hướng dẫn số 182-HD/ĐTN ngày 26/02/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn Vĩnh Yên về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Vĩnh Yên thời kỳ mới”, cụ thể hóa những tiêu chí giá trị cốt lõi của thanh niên Vĩnh Yên thời kỳ mới với nền tảng giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Ban Thường vụ Thành đoàn Vĩnh Yên triển khai thực hiện mô hình Đội thanh niên tình nguyện công sở tại các xã, phường trên địa bàn thành phố trong xây dựng hình mẫu thanh niên Vĩnh Yên thời kỳ mới. Các thành viên của đội đã chủ động tiếp dân ở bộ phận một cửa xã, phường; thái độ phục vụ người dân ân cần, chu đáo, giải đáp những vướng mắc, khó khăn mà người dân chưa hiểu.

 

Đội tình nguyện tại phường Đống Đa hướng dẫn công dân

 

Từ đầu năm 2020 đến nay, thành viên của các đội đã kịp thời hướng dẫn thủ tục hành chính cho trên 2500 người dân. Đặc biệt thông qua mô hình đội thanh niên tình nguyện công sở hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã, phường đã góp phần thay đổi thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên tạo nên hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

 

 

Bằng nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các đội thanh niên tình nguyện công sở đã thể hiện vai trò xung kích trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp. Mô hình này cũng góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, xây dựng lớp thanh niên thành phố Vĩnh Yên có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng.

 

Thu Nga - Thành Đoàn Vĩnh Yên

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào