Phường Liên Bảo tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/01/2021

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào đón xuân Tân Sửu 2021, phường Liên Bảo đã đẩy mạnh các hoạt động thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân.

 

TDP treo cờ Tổ quốc Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, định hướng về tư tưởng và nhận thức trong nhân dân. Phường Liên Bảo đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tại các hội nghị của phường và khu dân cư về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ và tự giác chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

TDP Làng Bầu Vệ sinh môi trường

 

Cùng với đó, UBND phường đã chỉ đạo các khu dân cư đôn đốc, nhắc nhở người dân treo cờ tổ quốc; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tạo cảnh quan môi trường tổ dân phố sạch đẹp hướng về sự kiện chính trị của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

                                                       Thu Hằng - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào