Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được sử dụng hiệu quả

23/02/2021

Những năm qua, các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã được khai thác và sử dụng hiệu quả. Tính đến nay, toàn thành phố có 6/9 xã, phường đã có nhà văn hóa đảm bảo phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội nghị cấp xã, phường, 2/9 xã, phường  tận dụng Hội trường UBND phường làm nhà văn hóa (phường Liên Bảo, phường Khai Quang); 1/9 nhà văn hóa xã, phường đang tiến hành xây dựng (phường Hội Hợp); Thực hiện Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về việc sát nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay toàn thành phố có 115/111 thôn, TDP đã có nhà văn hoá, 4/111 TDP chưa có nhà văn hóa. Nhiều xã, phường mặc dù còn khó khăn nhưng đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa ở thôn, tổ dân phố như Khai Quang đạt 100%, Định Trung đạt 100%, Hội Hợp đạt 100%, Thanh Trù, Đồng Tâm đạt 100%, Ngô Quyền là đơn vị nội thị là nội thành rất khó khăn về quỹ đất nhưng cũng đạt 76,9%.

 

Nhà văn hóa thôn TDP trên địa bàn thành phố được sử dụng hiệu quả

 

Công tác quản lý, khai thác và sử dụng NVH, thôn tổ dân phố và NVH các xã, phường được thực hiện nghiêm túc. Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố được sử dụng hiệu quả, một số xã, phường có cách làm hay như: phường Ngô Quyền xây dựng khá đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa từ phường đến tổ dân phố và đã lắp đặt một số dụng cụ thể thao cơ bản tại các nhà văn hóa theo hình thức mở để nhân dân được tự do tập luyện vào tất cả các ngày trong tuần. Các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã phát huy hiệu quả là nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, là nơi sinh hoạt rất hiệu quả của các Câu lạc bộ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân tham gia hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và góp phần đẩy lùi được các tệ nạn xã hội.

                                                                    Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào