Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên: Khai mạc Hội thi Xây dựng môi trường về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non năm học 2021- 2022

11/10/2021

Sáng ngày 11/10/2021, Phòng Gáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai mạc Hội thi Xây dựng môi trường về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non cấp thành phố năm học 2021- 2022. Tới dự có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, cán bộ quản lý các trường mầm non trên địa bàn.

 

Toàn cảnh buổi khai mạc hội thi

 

Tham gia Hội thi có 60 thí sinh, đến từ 15 trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố, là những giáo viên tiêu biểu về thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ và xây dựng môi trường giáo dục lớp học. Mỗi trường mầm non tham dự hội thi theo 02 nội dung thi:

Nội dung 1: Thi báo cáo cải tiến sáng kiến. Đối với trường mầm non báo cáo cải tiến về xây dựng môi trường và tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối với giáo viên dự thi báo cáo cải tiến việc xây dựng môi trường lớp học hoặc biện pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Nội dung 2: Thi xây dựng môi trường về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đối với trường mầm non thực hiện nội dung xây dựng môi trường về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối với giáo viên tổ chức 01 hoạt động chơi ở các góc chơi trong lớp học.

 

Ban tổ chức và các thí sinh tham gia dự thi

 

Hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trường, khuyến khích các nhà trường chú trọng hơn việc tạo môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ an toàn, thân thiện, lành mạnh. Đồng thời, phát hiện và công nhận tập thể trường mầm non xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tiêu biểu, tôn vinh và nhân rộng tập thể cá nhân điển hình trong giáo dục mầm non, tuyên truyền, vận động các đoàn thể, chính quyền địa phương và cha mẹ trẻ tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non...

Ngay sau khai mạc, Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức bốc thăm thời gian, thứ tự dự thi. Hội thi được tổ chức từ ngày 11/10 - 21/10/2021. Qua Hội thi, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên sẽ lựa chọn 06 trường tham gia hội thi cấp tỉnh. Kết quả Hội thi sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với các trường mầm non

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào