UBND thành phố triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

22/06/2022

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các hành động bảo đảm bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là truyền thống thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cáp ủy Đảng , chính quyền, thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ…Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài  tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Cổng Thông tin - Giao tiếp Điện tử thành phố, hệ thống phát thanh tại các xã, phường, tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư trên địa bàn...; cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp. Tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tổ chức hội thi, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ...

Tại kế hoạch đã triển khai nội dung về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong đó tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 - 15/12/2022.

                                                                               Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào