Dư nợ tín dụng chính sách hơn 2.400 tỷ đồng

23/01/2019

Năm 2018, Ngân hàng CSXH tỉnh cho hơn 25.600 lượt khách hàng vay vốn, với doanh số cho vay đạt trên 700 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 2.400 tỷ đồng, với số khách hàng còn dư nợ là gần 1.200 khách hàng.

Các khách hàng vay vốn chủ yếu là hộ gia đình, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngoài ra, Ngân hàng còn đầu tư vào các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, phát triển nông nghiệp, dịch vụ, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn.

VPO

Các tin đã đưa ngày: