Thu ngân sách cả năm có khả năng vượt 5-10% dự toán

04/09/2019

Từ tháng 6 đến hết tháng 8, thu các loại thuế đạt 7.000 tỷ đồng, đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 22.700 tỷ đồng, bằng khoảng 82% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa, nguồn thu phát sinh do hoạt động kinh tế trong tỉnh, mang lại sự ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước, chiếm tỷ trọng cao ( đạt gần 20.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 88% tổng nguồn thu). Còn lại là thu thuế xuất nhập khẩu. Trong thu nội địa, một số khoản thu có tỷ trọng lớn và đạt mức thu khá là: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 15.000 tỷ đồng; các khoản thu về nhà đất gần 2.400 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân hơn 600 tỷ đồng…

Theo phân tích của các cơ quan chuyên môn, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục có nhiều thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, bởi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; hạ tầng được tập trung đầu tư từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực…Nếu triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; khai thác các nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế…từ nay đến cuối năm Vĩnh Phúc có khả năng hoàn thành mục tiêu vượt 5-10% dự toán thu ngân sách năm được giao.

 

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: