Toàn tỉnh đã giải quyết được 80% đất dịch vụ

20/09/2019

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến 13/9/2019, toàn tỉnh đã giải quyết được 104,82ha/127,59 ha đất dịch vụ cần chỉ trả, đạt tỷ lệ 80%. Ngoài huyện Yên Lạc đã hoàn thành việc chi trả 100% đất dịch vụ cho dân từ năm 2018 và 2 huyện có tỷ lệ giải quyết trên 90% là Vĩnh Tường, Sông Lô thì các huyện, thành phố còn lại đều giải quyết đất dịch vụ chậm.

Riêng 2 huyện Tam Đảo, Tam Dương, mặc dù thời gian qua đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhưng tỷ lệ giải quyết vẫn đạt rất thấp và không có chuyển biến nhiều so với số liệu được đưa ra từ đầu năm. Cụ thể, đến nay, Tam Đảo mới giải quyết được 53,2% và Tam Dương 45,4%. 

Cùng với tập trung giải quyết đất dịch vụ, để đảm bảo quyền lợi của người dân, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường công tác quản lý đất đai, giải quyết các tồn tại về nợ đất, đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, quy định, việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 606 trường hợp đã thu tiền đất nhưng chưa có đất để giao cho dân.

Trong 9 huyện, thành phố, Tam Dương tiếp tục là địa phương có nhiều trường hợp đã thu tiền đất nhưng chưa giao đất cho dân nhiều nhất, với 297 trường hợp. Tiếp đến là huyện Bình Xuyên 66 trường hợp, huyện Sông Lô 58 trường hợp, huyện Tam Đảo 55 trường hợp. Huyện Vĩnh Tường là địa phương giải quyết tốt nhất vấn đề này khi toàn huyện chỉ còn 1 trường hợp đã thu tiền đất nhưng chưa giao đất; huyện Yên Lạc còn 20 trường hợp và thành phố Vĩnh Yên còn 28 trường hợp.

Đất đai là tài sản vô giá của người dân và để hoàn thành mục tiêu giải quyết xong đất dịch vụ trong năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân; chủ động cân đối nguồn ngân sách hằng năm để ưu tiên giải quyết đất dịch vụ trước một số công trình, dự án khác. Đồng thời, linh hoạt trong sử dụng các quỹ đất đã có cơ sở hạ tầng, đã bồi thường giải phóng mặt bằng để giải quyết dứt điểm đất dịch vụ và các trường hợp đã thu tiền đất nhưng chưa giao đất.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: