Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 80,5% dự toán năm 2019

20/09/2019

Tính đến hết tháng 8/2019, tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt 19.992 tỷ đồng, đạt 80,5% dự toán pháp lệnh và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 15.045 tỷ đồng, chiếm 75% tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

Tiếp đến là các nguồn thu từ đất như thu tiền thuê đất đạt 1.106 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 1.287 tỷ đồng; thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 730 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân  đạt 609 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, ngành Thuế đã tích cực triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.6 tháng đầu năm, toàn ngành đã hỗ trợ, giải đáp chính sách cho gần 3.000 lượt người nộp thuế bằng văn bản, qua điện thoại và giải đáp trực tiếp cho tại trụ sở cơ quan thuế.

Ngành cũng đăc biệt chú trọng công tác đăng ký thuế, rà soát mã số thuế, công tác quản lý kê khai thuế; thực hiện quyết liệt công tác quản lý nợ thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế và tăng cường quản lý các khoản thu từ đất, thuế thu nhập cá nhân.

Trong những tháng còn lại của năm 2019, ngành Thuế tiếp tục tăng cường thực hiện 4 chức năng chủ yếu, quan trọng là tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, kê khai - kế toán thuế, thanh tra – kiểm tra và quản lý nợ thuế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, đặc biệt trong việc triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách quý III và cả năm 2019./

 

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: