9 tháng năm 2019, doanh nghiệp thành lập mới tăng 95% về vốn

23/09/2019

Với sự nỗ lực của các doanh nghiệp cùng nhiều giải pháp hỗ trợ của các cấp, các ngành về việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp; hỗ trợ xúc tiến đầu tư… đã góp phần thu hút đầu tư, thành lập mới nhiều doanh nghiệp.

 

Máy móc hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi, trung bình 1 năm, doanh thu Công ty cổ phần công nghệ Lavitec, KCN Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên) đạt 120-130 tỷ đồng


Từ ngày 1/1/2019 đến 31/8/2019, toàn tỉnh tiếp nhận và cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 803 doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 9.254 tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp và102% về số vốn đăng ký.

Ước 9 tháng năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới ước đạt 835 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 9.600 tỷ đồng, tăng 8% về số doanh nghiệp và tăng 95% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đến 31/8/2019, toàn tỉnh có 10.306 doanh nghiệp dân doanh đăng ký, với tổng vốn đăng ký trên 96.584 tỷ đồng.

 

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: