9 tháng năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực

08/10/2019

Bám sát kế hoạch và nhiệm vụ tăng trưởng đã đề ra từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm. Từ đó, tình hình kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 62.151 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018. Ttong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,8%, khu vực dịch vụ tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Công tác thu ngân sách nhà nước được tăng cường. Ngành Thuế đã tổ chức chỉ đạo thu quyết liệt, đôn đốc quyết toán các khoản thu ngân sách nhà nước như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí, đồng thời, hỗ trợ giải đáp chính sách, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến 24/9/2019 đạt 24.762 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 21.607 tỷ đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là khu vực đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh với 16.190 tỷ đồng, chiếm 65,38% tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

9 tháng đầu năm, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và của tỉnh, ưu tiên tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Hiện lãi suất huy động trên địa bàn phổ biến ở mức 4,5-7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên; lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-9%/năm, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-10,5%/năm. Vốn huy động trên địa bàn tiếp tục duy trì ở mức ổn định và tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2018. Đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 70 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4%; tổng dư nợ ước đạt 72.850 tỷ đồng, tăng 8,31% so với cuối năm 2018.

Ngành công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là khu vực
đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh

 Bên cạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp từng bước vượt khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Lũy kế đến hết tháng 9, trên địa bàn tỉnh có 747 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký 82.342,41 tỷ đồng và 373 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,9 tỷ USD.

Các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt tạo điều kiện thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt. Cơ sở hạ tầng tại nhiều cụm, khu công nghiệp tiếp tục được tập trung hoàn thiện. UBND tỉnh duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành với doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 9 tháng qua, toàn tỉnh có 858 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 9,02% so với cùng kỳ; lũy kế đến hết 30 tháng 9 toàn tỉnh, có 11.169 doanh nghiệp.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: