Chủ động nguồn nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020

23/10/2019

Để chủ động nguồn nước phục vụ đổ ải ngay từ đợt I xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN), vừa qua, Sở NN&PTNT đã ban hành Văn bản số 1855 về việc quán triệt phương án lấy nước phục vụ đổ ải và gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng cây vụ Đông năm 2019 đúng khung thời vụ, đảm bảo thu hoạch cây vụ Đông xong trước đợt xả nước đầu tiên của các hồ thủy điện (khoảng giữa tháng 1 năm 2020).

Hướng dẫn, quán triệt các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai gieo mạ tập trung, đúng thời vụ để phổ biến đến từng thôn, xóm. Phối hợp chặt chẽ với các công ty xây dựng lịch cấp nước vụ Đông Xuân 2019- 2020 đảm bảo khoa học và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân tiến hành dọn dẹp đồng ruộng ngay khi sản xuất vụ Đông năm 2019 kết thúc; bám sát lịch cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2019- 2020, thông báo tới từng thôn, xóm để bà con nhân dân chủ động lấy đủ nước vào ruộng, trữ vào ao, đầm, trục tiêu ngay từ đợt xả nước lần 1, không để xảy ra tình trạng lấy nước kéo dài nhiều đợt.

Chỉ đạo UBND các xã tăng cường vớt rác, xử lý rác thải tại các lưới chắn rác trên hệ thống kênh chính Liễn Sơn; không để xảy ra tình trạng rác thải, xác động vật tồn tại nhiều tại các lưới chắn rác gây chênh lệch mực nước, ảnh hưởng đến tiến độ điều dẫn, lấy nước phục vụ sản xuất...

Đối với các công ty TNHH MTV thủy lợi: Hoàn thành công tác nạo vét hệ thống kênh mương, cửa khẩu các trạm bơm; bảo dưỡng, sửa chữa các cống điều tiết, cửa van trạm bơm. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hệ thống các trạm bơm bị hư hỏng. Xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể, chi tiết phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020 ngay từ đợt xả đầu của EVN; thông báo lịch cấp nước tới từng xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Tập trung lấy nước và trữ nước đủ ngay từ đợt I…

 

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: